Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

WYWIADÓWKI
12 września 2018 r. godz. 17.30
 14 listopada 2018 r. godz. 17.30
16 stycznia 2019 r. godz. 17.30 (dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO) 
21 maja 2019 r. godz. 17.00 (dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO) 
KONSULTACJE 
10 października 2018 r. 15.20-17.30 
12 grudnia 2018 r. godz. 15.20-17.30
13 marca 2019 r. godz. 15.20-17.30

Poza wyznaczonymi terminami kontakty z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją 
w formie mailowej , telefonicznej i spotkań indywidualnych
(najlepiej po wcześniejszym umówieniu się).