Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

WYWIADÓWKI
11 września 2019 r. godz. 17.30
 27 listopada 2019 r. godz. 18.00
29  stycznia 2020 r. godz. 18.00 (dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO) 
11 marca 2020 r. godz. 17.00 (dla rodziców uczniów z klas maturalnych) 
22 kwietnia 2020 r. godz 18.00 (dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO)
KONSULTACJE 
11 grudnia 2019 r. 16.00
12 lutego 2020 r. godz. 15.20-17.30
11 marca 2020 r. 

Poza wyznaczonymi terminami kontakty z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją 
w formie mailowej , telefonicznej i spotkań indywidualnych
(najlepiej po wcześniejszym umówieniu się).