Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.):

31 października 2019 r.
2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
20 marca 2020 r.
 
12 czerwca 2020 r.
24 czerwca 2020 r.
25 czerwca 2020 r.