"Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"

,,MĄDRE ŻYWIENIE, ZDROWE POKOLENIE?? to tytuł programu badawczo-edukacyjnego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,w którego działania włączyliśmy się. Koordynatorem programu jest Polskie Towarzystwo Dietetyki z partnerem strategicznym Fundacją Coca-Cola.

 Celem programu jest:

Działania zaplanowane w programie dotyczą kilku etapów:

Więcej informacji o programie na stronie www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl

Nasza aktywność w programie:

Po zgłoszeniu szkoły do udziału w programie ,,Mądre żywienie, zdrowe pokolenie?? został ogłoszony konkurs na logotyp i hasło kampanii.

Uczennice  Katarzyna Bigus  i Ewa Gawin z klasy II TŻiUG oraz Aleksandra Formela z klasy II TE  przygotowały graficzne logo wraz z hasłem promującym, a jednocześnie reprezentowały szkołę w konkursie.

imageimage

Kolejne działania to przeprowadzenie zajęć z zakresu kreatywności oraz sposobów oceny prawidłowej masy ciała i wyliczenie zapotrzebowania na energię.

Dziękuję za włączenie się w działania programu,  jak również za prezentowanie naszej szkoły na zewnątrz. Liczę na dalszą współpracę i waszą kreatywność w kolejnych etapach projektu.  

                                                                               Iwona Tesmer