Jesteś tutaj: Start
item column

Dzie? Edukacji Narodowej

Rytm ?ycia jak i ca?ego spo?ecze?stwa wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym biegiem, gdzie szczególne akcenty przypadaj? w momentach wa?nych rocznic i ?wi?t. Wa?nym  ?wi?tem obchodzonym w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych jest dzie? utworzenia 14 pa?dziernika 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...


"Pola Nadziei?

Dnia 3 października 2012r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach  pięknym gestem zebrali wspólnie sadzonki żonkili, aby uczestniczyć w akcji charytatywnej "Pola Nadziei". 

Czytaj więcej...


Wybory do Samorz?du Uczniowskiego 2012

We wtorek 2 pa?dziernika 2012 roku odby?y si? wybory do Samorz?du Uczniowskiego. Po raz kolejny uczniowie wybierali godnego nast?pc? na przewodnicz?cego szko?y oraz nowego opiekuna SU.

Czytaj więcej...


Dzień Sportu

W poniedziałek  01.10.2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się impreza sportowo - rekreacyjna pod nazwą ?Dzień sportu?. Tego typu zawody odbywają się w naszej szkole niemal każdego roku. Są one organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, którym pomocą służą pozostali nauczyciele szkoły i wyznaczeni uczniowie, którzy nie biorą udziału w żadnej konkurencji.

Czytaj więcej...


Otrz?siny w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

27 wrze?nia 2012 r. w ZSP w Sierakowicach odby?o si? uroczyste przyj?cie pierwszoklasistów do spo?eczno?ci szkolnej zwane potocznie otrz?sinami. Zabaw? przygotowali uczniowie drugiej klasy technikum kszta?c?cego w zawodzie technik ekonomista wraz z opiekunami: pani? Lucyn? Kuczkowsk? oraz panem Dawidem Chmielewskim.

Czytaj więcej...


Europejski Dzie? J?zyków

25 wrze?nia 2012 roku obchodzili?my w ZSP w Sierakowicach Europejski Dzie? J?zyków. G?ównym celem tego ?wi?ta by?o u?wiadomienie spo?eczno?ci szkolnej znaczenia wieloj?zyczno?ci w Europie, piel?gnowanie ró?norodno?ci j?zykowej i kulturowej oraz wspieranie nauki j?zyków obcych.

Czytaj więcej...

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start